ประธานกก.อิสลามภูเก็ต ลุยแจกสิ่งอิหม่าม 58 มัสยิดในเดือนรอมฎอน

556

ประธานกอ.ภูเก็ตลุยแจกสิ่งขอให้อิหม่าม 58 มัสยิดทั่วภูเก็ต ในเดือนรอมฎอน เป็นขวัญกำลังใจในกาีปฏิบัติหน้าที่

ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.2562 เป็นต้นมา ดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต อิหม่ามสมเดช หมั่นการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนซากาต อิหม่ามธีระวุฒิ สืบโสต ที่ปรึกษา กอจ.ภก.และนายสมศักดิ์ คงรอด ที่ปรึกษา กอจ.ภก.ได้ร่วมกันออกเยี่