คนปชป.เลือก’จุรินทร์’ หัวหน้าพรรคคนใหม่ สายกำนันสุเทพแห้วอีกรอบ

3084

คนประชาธิปัตย์ เลือก ‘จุรินทร์ ลักษณวิศิฏฐ์’ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ สายกำนันสุเทพ แพ้อีกครั้ง

วันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมมิราเคิล พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดการประชุมพรรคเพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรค โดยมีนายเทอดพงษ์ ไชยนันท์ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เสนอชื่อ เป็นหัวหน้าพรรคจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิฏฐ์ นายพีรพันธื สาลีรัฐวิภาค และนายกรณ์ จาติกวณิช โดยผู้เลือกจะแบ่งเป็น ส.ส.จำนวน 52 คน คิดเป็น 70% อดีตกรรมการบริหารพรรค อดีตรัฐมนตรี อดีตส.ส.ของพรรค ตัมแทนสมาชิกและตัวแทนจังหวัด รวม 255 คน รวมทั้งหมด 307 คน

ผลการเลือก นายจุรินทร์ ได้รับเลือกจำนวน 50.59 เปอร์เซ็นต์อันดับ 2 นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ 37.21 เปอร์เซ็นต์ นายกรณ์ จาติกวณิช ได้ 8.48 เปอร์เซ็นต์ และนายอภิรักษ์ ได้ 3.69 เปอร์เซ็นต์ ส่งให้นายจุรินทร์ ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ แทนนายอภิสิทธิ์ เวชชชีวะ ที่ลาออกไป

ส่วนการเลือกตำแหน่รองหัวหน้าพรรค และตำแหน่งอื่นๆ จะมีประชุมเลือกกันในช่่วงบ่าย

ทั้งนี้ก่อนการเลือกหัวหน้าพรรค มีรายงานว่า มีทหารบางกลุ่มได้เข้ามาสนับสนุนการเงิน แก่ผู้สมัครบางคน เพื่อให้เลือกคนฝ่ายของตัวเอง ทำให้นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรค ต้องโทรศัพท์หาส.ส.ทุกคน เพื่อให้ยึดถือความเป็นประชาธิปัตย์ ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต