ซาอุฯจัดหนักเดือนรอมฎอน กิจกรรมเพื่อมุสลิมไทย เลี้ยงละศีลอด-แตกอินทผาลัม-จัดอิหม่ามนำละหมาด

341

ซาอุฯจัดหนักเดือนรอมฎอน กิจกรรมเพื่อมุสลิมไทย เลี้ยงละศีลอด-แตกอินทผาลัม-จัดอิหม่ามนำละหมาด

สถานทูตซาอุดิอารเบีย จัดกิจกรรมเพื่อพี่น้องมุสลิมไทย ทั้งการจัดเลี้ยงละศีลอด การแจกอินทผาลัมทั่วประเทศ การจัดอิหม่ามนะหมาดและโครงการละศีลอดทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 รอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 สถานทูตซาอุดิอาระเบีย ได้มีการจัดเลี้ยงละศีลอด เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ โดยมีท่าน อับดุลอีล้า อัชชุอัยบี้ อุปทูตสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย และ ดร ยูซุฟ อัลฮัมมุดี้ ที่ปรึกษาด้านกิจการศาสนาสถานทูตซาอุดิอาะเบียประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ โดยมีผู้มาร่วมละศีลอดจากองค์กรมุสลิมต่างๆทั่วประเทศ 400 คน

ทั้งนี้ทางประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีโครงการหลายโครงการในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดหลายปี โดยผ่านทาง ดร ยูซุฟ อัลฮัมมุดี้ ที่ปรึกษาด้านกิจการศาสนาสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย

1โครงการแจกจ่ายอินพลัม ซึ่งในปีนี้ทางซาอุดิอาระเบียได้ส่งอินพลัมเพื่อมาแจกจ่ายในประเทศไทย 20 ตัน

2โครงการอีหม่ามนำละหมาดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ซึ้งในปีนี้ได้ส่งอีหม่ามมายังประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน

3โครงการละศีลอดตามองค์กรมุสลิมในประเทศไทย