ซาอุฯจัดหนักเดือนรอมฎอน กิจกรรมเพื่อมุสลิมไทย เลี้ยงละศีลอด-แตกอินทผาลัม-จัดอิหม่ามนำละหมาด

269

ซาอุฯจัดหนักเดือนรอมฎอน กิจกรรมเพื่อมุสลิมไทย เลี้ยงละศีลอด-แตกอินทผาลัม-จัดอิหม่ามนำละหมาด