ไอแบงก์ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

25

ไอแบงก์ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 พฤษาคม 2562

พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ไอแบงก์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 พฤษภาคม 2562