มุสลิมะห์อ่าวนาง เข้าช่วยครอบครัวยากจนลูกหลาน 9 คนที่อ่าวลึก กระบี่แล้ว

384

สมาคมมุสลิมะห์อ่าวนาง ได้นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเข้าช่วยเหลืแครอบครัวยากจรลูกหลาน 9 คน ประสารขอไฟฟ้า-สร้างห้องน้ำ

สมาคมมุสลิมะห์อ่าวนาง จ.กระบี่ เครือข่ายสมาคมสมาพันธ์สตรีม