ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 9:0 รับพิจารณา’ธนาธร’ถือหุ้นสื่อ

837

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 9:0 รับพิจารณา ธนาธร ขาดคุณสมบัติ เป็น ส.ส. ลงมติ 8:1 หยุดปฏิบัติหน้า

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 เมื่อเวลา 17.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลการประชุมพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อ กกต.ว่า เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบรัฐธรรมนูญ 98 (3) โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และมีมติ 8 ต่อ 1 ให้นายธนาธรยุติการปฏิบัติหน้าที่