การรถไฟเร่งซ่อมราง บางสะพานใหญ่-ชะมวง คาด 12 มกราคมรถวิ่งได้

183

การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าปรับปรุงทางขาดระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่-ชะม่วง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างเร่งด่วนหลังฝนหยุดตก คาดแก้ไขเสร็จและเปิดใช้ทางได้วันที่ 12 มกราคม นี้ พร้อมแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการเดินรถ และสถานีต้นทางปลายทางของเส้นทางรถไฟสายใต้ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560 โดยเปิดเดินรถได้ถึงแค่สถานีประจวบคีรีขันธ์ และมีการงดให้บริการเดินรถบางขบวนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางสายใต้ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560 ว่า ขณะนี้การรถไฟฯได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดกรณีน้ำท่วมทางรถไฟขาดที่ กม.377/9 -378/4 ระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่–ชะม่วง ปริมาณน้ำได้ลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากฝนหยุดตกไปตั้งแต่เมื่อคืนของวันที่ 10 มกราคม 2560 จากนั้นจึงได้สั่งการเร่งด่วนให้ฝ่ายการช่างโยธาดำเนินการซ่อมปรับปรุงทางโดยทันที ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ 70 คน ช่วยกันเร่งซ่อมวางหมอนรองราง และมีการลงหินแล้ว จำนวน 6 คันรถบรรทุกหิน สามารถซ่อมแซมทางไปได้แล้วเป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร อย่างไรก็ตามจุดที่ลงหินดังกล่าวเป็นจุดที่มีทางมีความเสียหายค่อนข้างหนักมาก ลำบากต่อการดำเนินการ
จึงอาจต้องใช้เวลาในการปรับปรุง ซึ่งในวันที่ 11 มกราคม 2560 นี้ หากสภาพอากาศดี ฝนหยุดตกจะช่วยให้สามารถทำงานได้คล่องตัวขึ้น ประกอบกับการรถไฟฯ ยังได้มีการระดมกำลังคนและเครื่องมือเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเร่งซ่อมแซมทางเป็นการด่วน เพื่อแก้ไขทางให้แล้วเสร็จ และสามารถกลับมาเปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งประเมินว่าน่าจะสามารถเปิดทางได้ในวันที่ 12 มกราคม 2560
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในทางภาคใต้ประจำวันที่ 11 มกราคม 2560 ยังพบว่ามีน้ำท่วมสูงหลายจุด ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร การรถไฟฯ จึงเปิดให้บริการเดินรถได้ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น และขอแจ้งการปรับเปลี่ยนและงดให้บริการเดินรถบางขบวน พร้อมปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางในเส้นทางสายใต้ ดังนี้
เที่ยวไป
ขบวนรถไฟฟรีที่ 261 กรุงเทพ-หัวหิน (สามารถเดินรถได้ตามปกติ)
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี (สามารถเดินรถได้ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์)
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี (สามารถเดินรถได้ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์)
ขบวนรถไฟฟรีที่ 251 ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (สามารถเดินรถได้ตามปกติ)
ขบวนรถไฟฟรีที่ 255 ธนบุรี-หลังสวน (สามารถเดินรถได้ถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์)
เที่ยวกลับ
ขบวนรถไฟฟรีที่ 262 หัวหิน-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้ตามปกติ)
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 44 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ (สามารถให้บริการได้จากสถานีประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพ)
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพ)
ขบวนรถไฟฟรีที่ 252 ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรี (สามารถเดินรถได้ตามปกติ)
ขบวนรถไฟฟรีที่ 256 หลังสวน-ธนบุรี (สามารถเดินรถ ได้จากสถานีประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพ)
ส่วนขบวนที่เหลือได้งดการให้บริการเดินรถทั้งหมดจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมลดลง และปรับปรุงเส้นทางแล้วเสร็จ โดยผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้แล้ว สามารถติดต่อเพื่อขอคืนเงินค่าโดยสารได้เต็มราคา และในช่วงนี้การรถไฟฯ ขอแจ้งว่าจะไม่มีบริการขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ เนื่องจากเส้นทางถนน
มีน้ำท่วมสูงเช่นกัน ขณะเดียวกันขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้

เวลา 17.30 น. การรถไฟฯ ได้แจ้งความคืบหน้าว่า

1.น้ำลดสู่ภาวะปกติแล้วท้องฟ้าช่วงเช้าเปิด ช่วงบ่ายมีฝนตกเป็นระยะๆ จึงเป็นอุปสรรคในการปฎิบัติงานพอสมควร ปัจจุบันฝนหยุดตกแล้ว
2. วันนี้จากช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันเวลา 17.00 น.ลงหินได้ 8 บทข.ได้ระยะทางประมาณ 300 เมตร เนื่องจากสภาพทางเสียหายมาก ใต้ท้องรางเป็นหลุมกว้างและลึก จึงได้ระยะทางค่อนข้างน้อย
3. เมื่อได้ลงหินแล้วได้ทำการอัดหินและเกลี่ยหินแล้วด้วย
4. สบท.บ้านกรูด แจ้งว่าในช่วงค่ำจะนำรถ 5 บทข.บรรทุกหิน นำลงจุดเกิดเหตุและจะทำการอัดหินและเกลี่ยหินต่อไป
5. เมื่อลงหิน 5 บทข.ตามข้อ 4 แล้ว จะนำรถเปล่า 19 บทข.ไปทำการบรรทุกหินที่ห้วยสัก ใช้เวลาทำการบรรทุกประมาณ 3 ชั่วโมง
ให้ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดเป็นระยะ ก่อนเดินทางได้ที่สายด่วนโทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง