กอจ.สมุทรปราการ ต้นแบบ ‘ซะกาต’สัปบุรุษ 13 มัสยิดร่วมมือ จ่ายกว่า 600,000 บาท มอบ 140 คน

376

กอจ.สมุทรปราการ ต้นแบบ ‘ซะกาต’ จัดตั้งกองทุนซะกาตสำเร็จ สัปบุรุษ 13 มัสยิดร่วมมือ จ่ายกว่า 600,000 บาท มอบ 140 คน

วันที่ 19 พฤษภาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีพิธีแจกซะกาตให้พี่น้องมุสลิมที่ได้รับสิทธิ์รับซ