ไอแบงก์ร่วมแสดงความยินดี 56 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

40

ไอแบงก์ร่วมแสดงความยินดี 56 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์