“ไอแบงก์ จัดรอมฎอนสัมพันธ์…เฉลิมพระเกียรติ เลี้ยงละศีลอดพี่น้องมุสลิม สงขลา

48

เมื่อช่วงค่ำของวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ  ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ “ไอแบงก์ รอมฎอนสัมพันธ์…เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยในโครงการดังกล่าว จัดขึ้นใน 7 พื้นที่ วันนี้ถือเป็นพื้นที่ที่ 7 ซึ่งเป็นลำดับสุดท้าย ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ต่อจากมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มัสยิดกลางจ.กระบี่ มัสยิดกลางจ.นราธิวาส มัสยิดกลางจ.ยะลา มัสยิดกลางจังหวัดสตูล(มำบัง)มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เมื่อวันวานที่ผ่านมา

ต่อจากนั้นได้รับเกียรติจาก อ.อาลี เสือสมิง     ที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย?ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม เป็นภาษาไทยและบาฮาซามาเลเซีย
นอกจากนี้มีพิธีสำคัญก่อนการละศีลอดด้วยการขอดุอาภาษาอาหรับ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก?ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ นำโดย นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา           ในการนี้มีบุคลลสำคัญจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน สำนักจุฬาราชมนตรี?ประจำภาคใต้ คณะกรรมการอิสลามประจังหวัดสงขลา ตลอดจนแขกผู้เกียรติทั้งในส่วนราชการ?และเอกชนผู้นำศาสนาในพื้นที่สนใจเข้าร่วมงาน รวม 300 คน

ภายในงานได้จัดให้ มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและธำรงไว้ซึ่งพระเกียรติยศอันเกริกไกรของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของประเทศไทย ตลอดเดือนรอมฎอนอีกด้วย ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา