บก.ใหญ่ปูด องค์กรใหญ่มุมมิบเงินบริจาค เตือนบาปหนัก

413

บัญญัติ ทิพย์หมัด บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า ระวังภัย!! เงินบริจาคจะกัด เดือนรอมฏอน เป็นเดือนแห่งผลบุญ เป็นเดือนแห่งอีหม่าน และเป็นเดือนแห่งการบริจาค

อัลลอฮฺได้ตรัสในอัลกรุอานว่า

“และความดีงาม ( ทรัพย์สิน ) ใดๆที่พวกเจ้าบริจาค มันย่อมเป็นของตัวพวกเจ้าอย่างแน่นอน และพวกเจ้าจะไม่บริจาคนอกจากเพื่อแสวงหาความพึงพอใจของอัลลอฮฺเท่านั้น และความดีงามใดที่พวกเจ้าบริจาคนั้นมันจะถูกตอบแทนครบถ้วนแก่พวกเจ้าโดยจะไม่ถูกฉ้อฉลอย่างแน่นอน” อัล-บะเกาะเราะฮฺ

และอีกหนึ่งฮาดิษ ที่ผู้เขียนชอบมาก คือ

ได้มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีฯและได้ถามว่า “โอ้ท่านศาสนทูตการบริจาคอย่างไรที่จะได้รับการตอบแทนที่ดีที่สุด?

ท่านนบีได้ตอบว่า “การที่ท่านได้บริจาคในขณะที่
– ท่านยังมีร่างกายที่แข็งแรง
– มีความโลภอยู่
– กลัวความจน
– และหวังในความร่ำรวย
– และท่านจงอย่าได้รอจนกระทั่งถึงตอนที่วิญญานของท่านมาอยู่ที่ลูกกระเดือก แล้วท่านก็จะกล่าวว่า “แก่คนนั้นให้สิ่งนี้ แก่คนนี้ให้สิ่งนั้น สิ่งของชิ้นนี้เป็นของคนโน้น” .(โดยอัลบุคอรีย์และสุสลิม)

การบริจาค จงทำเถิด เพราะตายไป เอาไปมิได้สักอย่าง จริงไหม?

ขอหยิบยก ประเด็น //ปิดมิด หรือ อุบเงียบเงินบริจาค//

มีหลายๆที่ หลายๆแห่ง เรื่องอื่น ตามกระแส ตามติดโซเชียล แบบไม่กระพริบตา แต่พอเป็นเรื่องเงินที่รับบริจาค “ทำไม เงียบเชียบ ไม่บอก ไม่ประกาศชัดว่า รับเงินบริจาคมาเท่าไหร่ นำไปใช้อะไรบ้าง”

เวลาขอรับบริจาค ประกาศกันโครมคราม วันละเป็นร้อยครั้ง อ้อนแล้ว อ้อนอีก หรือเรียกว่า “Innovative Donations “ (นวตกรรมการขอรับเงินบริจาค) ปัจจุบันมีรูปแบบที่ประยุกต์ใช้สื่อแบบหลายช่องทาง (omni channel) ไปทางไหนก็เจอ

แต่พอสิ้นสุดฤดูกาลรับบริจาค น้อยรายที่ ประกาศโครมๆ ว่า “องค์กรฉัน ได้รับบริจาคเท่าไหร่”

อย่างมากก็ประกาศ 1-2ครั้ง ก็เงียบ และประกาศให้รู้ไม่กี่คน หรือให้รู้เฉพาะสาวก คนใน เป็นส่วนมาก และนี้กระมัง จึงเป็นที่มาของ “การบริจาคที่น้อยลงเรื่อยๆ เพราะศรัทธาเสื่อมถอย”นั้นเอง

ฝากทุกองค์กร
1. ประชาสัมพันธ์ เงินที่รับบริจาค เพื่อความโปร่งใส่
2. แจ้งทุกสื่อ มิใช่ออกแต่สื่อตัวเองเท่านั้น
3. ให้สังคมสามารถตรวจสอบได้
4. กระทำตามเงื่อนไขที่ประกาศรับบริจาค
5. แสดงผลงานที่นำเงินบริจาคไปใช้อย่างชัดแจ้ง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ความสุขจะเกิดขึ้น กับผู้ให้ ผู้ประสาน ผู้รับ และสังคมไทยตลอดไป”