วุ่นวาย!ศูนย์กลางฯละหมาดอีด 2 วัน กลุ่มนิยมซาอุฯวันนี้-5มิ.ย.เช็คซาอุฯมานำ-อ.ชาเร็บสอนมวย

7281

กิดปัญหาความขัดแย้งในการละหมาดอีดิ้ลฟิตรีในประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อกลุ่มนิยมซาอุฯ ได้ละหมาดอีดิ้ลฟิตรีตามประกาศของซาอุดิรเบีย ในวันที่ 4 มิ.ย. สวนทางกับประกาศของจุฬาราชมนตรีที่กำหนดวันอีดดิ้ลฟิตรี 5 มิ.ย.