วุ่นวาย!ศูนย์กลางฯละหมาดอีด 2 วัน กลุ่มนิยมซาอุฯวันนี้-5มิ.ย.เช็คซาอุฯมานำ-อ.ชาเร็บสอนมวย

7380

กิดปัญหาความขัดแย้งในการละหมาดอีดิ้ลฟิตรีในประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อกลุ่มนิยมซาอุฯ ได้ละหมาดอีดิ้ลฟิตรีตามประกาศของซาอุดิรเบีย ในวันที่ 4 มิ.ย. สวนทางกับประกาศของจุฬาราชมนตรีที่กำหนดวันอีดดิ้ลฟิตรี 5 มิ.ย.

 

สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศผลการดูดวงจันทร์ เมื่อค่ำวันที่ 3 มิ.ย. ปรากฎว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงประเทศให้วันที่ 5 มิ.ย. เป็นวันที่ 1 เดือนชาวาล คือวันอีดดิ้ลฟิตรี ในขณะที่ประเทศซาอุดิอารเบีย ได้ประกาศตามหลังประเทศไทย 4 ชั่วโมง โดยศาลสูง ได้ประกาศให้วันที่ 4 มิ.ย. ทำให้ในวันที่ 4 มิ.ย. กลุ่มนิยมซาอุฯที่ เรียกว่า คณะใหม่หรือวาอาบีย์ ได้ละหมาดอีดิ้ลฟิตรี อาทิ ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่นำโดยอ.ชาฟีอี นภากร ไวท์เสปซ ของสถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนล มัสยิดบางกอกน้อย เป็นต้น

บรรนยากาศที่บางกอกน้อย

ได้เกิดข้อถกเถียงกันอีกครั้ง ถึงความเหมาะสม ของกลุ่มที่ละหมาดสวนกับคำสั่งของผู้นำอิสลามในประเทศ โดยเฉพาะในห้องไลน์คนรักศูนย์กลางฯ โดยฝ่ายนิยมซาอุฯ ได้อธิบายว่าต้องการให้การออกอีดเป็นเอกภาพไปทั่วโลก จึงออกอีดพร้อมซาอุฯ ในขณะที่ฝ่ายที่ยึดถือหลักการอิสลามให้ทำตามผู้นำฯ ระบุว่า ในกลุ่มอาหรับด้วยกันหลายประเทศเขาก็ไม่ตามซาอุฯ แต่ผู้รู้ส่วนน้อยในเมืองไทยไปตาม เห็นบอกว่าอิสลามสูงส่ง อิสลามตกต่ำเพราะพวกที่เอาชนะกันเอง

อย่างไรก็ตาม ที่มูลนิธิเพือศูนย์กลางอิสลามฯ กำหนดละหมาดวันอีดิ้ลฟิตรี 2 วัน วันที่ 4 ของกลุ่มคณะใหม่ และวันที่ 5 ตามสำนักจุฬาฯ โดยน่าสนใจว่า ในการละหมาดวันที่ 5 ทาง เชค ดร.ยูซุฟ เจ้าหน้าทึ่ทูตวัฒนธรรมซาอุ ฯ จะเดินทางมานำละหมาด

ใด้านอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้บรรยายถึงของการกำหนดวันอีด อีดิ้ลฟิตรี ที่มีข้อขัดแย้งเรื่องการละหมาดไม่ตรงกันว่าว่า ไม่ต้องถามว่า จะออกวันไหน ตามใคร ดร.ราณี ผู้พิพากษาศาลสูงมักกะห์(ที่ทำหน้าที่ฟัตวาประเด็นศาสนาในซาอุฯ) ได้ฟัตวาไว้ ให้ยึดตามผู้นำของประเทศนั้น เป็นสำคัญ เช่นเดียวกัน เช็คมิมบัร แห่งซาอุดิอารเบีย ได้ตอบคำถามคนซาอุฯ ที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศปากีสถานว่า จะออกอีดตามมักกะห์หรือตามคนประเทศปากีสถาน เชคมิมบัร บอกชัดเจนรว่า ให้ยึดตามผู้นำของประเทศนั้นๆ แม้จะเป็นคนซาอุดี้ ก็ตาม ก็ต้องตามผู้นำประเทศนั้น

‘เราจะไปตามซาอุดี้ แต่คนซาอุฯดี้ บอกอย่าตามเขา เราก็ดื้อไปตาม เรื่องนี้มีหลักการว่า ศาสนาอิสลามไม่ได้อยู่ตรงมักกะห์ ศาสนาอิสลามที่นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.)ประกาศไม่ได้ประกาศให้คนมักกะห์ หรือมาดีนะห์ แต่ประกาศให้คนทั้งโลก และนับตั้งแต่ยุคนบี สมัยหลังๆ อุลามาห์ที่เก่งที่สุด ก็ไม่ได้อยู่ที่มักกะห์ อย่างบุคอรี ก็อยู่ที่เมืองบุคอรอ มักกะห์ เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนา แต่ไม่ใช่ว่า ความรู้ของศาสนาจะอยู่ตรงนั้นทั้งหมด อย่างเวลาแข่งท่องจำอัลกุรอ่าน ก็มีเด็กจากประเทศไทยไปชนะเลิศที่มักกะห์’

อ.ประสาน กล่าวว่า เรื่องนี้ เป็นการรักษามารยาท หลังจากจุฬาราชมนตรีประกาศกำหนดวันอีด ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบ ทั้งบุญทั้งบาปเราจะไปเดือดร้อนอะไร ไม่ต้องไปแบกแทนจุฬาฯ