เปิดเอกสาร กรรมการอิสลามฯเคยรับรองฮาลาลส่วนผสม KFC-MC

873

ตามที่มีการถกเถียง กรณี KFC ว่า ฮาลาลหรือไม่ มีเอกสารของกอ.กรุงเทพฯว่า เคยรับรองฮาลาล KFC และหนังสือสำนักจุฬาฯ กรณียกเลิกฮาลาล KFCก็ไม่ใช่ประเด็นฮาลาลหรือไม่

จุลสารกอ.กทม. ปี 2556 ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร หน้า 3 ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่า ที่ประชุมกอ.กทม.ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการดังนี้
ในข้อ 10 บจก.อินดัสเตรียลฟู๊ด ซัพพลาย 29/35 ซายสายไหม 58 ถนนสายไหม แขวงและเขตสายไหม ผู้ผลิตและจำหน่ายซอส (ไซปรัส เพส คัสตาร์ด ริพเพิลPulp และเจลลี่)ฟรุ๊ตท็อปปิ้ง แยมผลไม้,ฟรุ๊ตเพรบพาเรชั่น,ท็อปปิ้ง,ช็อคโกแลตแต่งหน้า,และทำไส้ขนม และโค๊ตติ้ง เครื่องหมายการค้า วอล์ล,F&N,เนสต์เล่, minor,แดรี่ โพรด์,แดรี่ ควีน,Dair pride,Bara,Bangkok food,MCThai,KFC,Egro Foods,Sizzler,Pepsi-Cola,Swensen’s ได้รับการอนุมัติรับรองฮาลาล 230 รายการ และเพิ่มการรับรองผลิตภัณฑ์ 10 รายการ

ขณะเดียว ตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ลงนามโดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ที่ออกเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ถึงประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ กรณีไก่ KFC ว่าก่อให้เกิดความสับสน ที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามฯจึงเห็นชอบให้การระบรองฮาลาลปฟรนไชส์ จะต้องขอการรับรองทั้งระบบ ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่ง