กลยุทธ์แย่งชิงมวล(เยาว)ชน’ -‘บิ๊กแดง’ออกโรง ดับความแรง’อนาคตใหม่’

691

แม้จะไม่ประกาศออกมาชัดเจน แต่กลยุทธ์ ล่าสุดที่ ‘บิ๊กแดง’ ออกมา ขับเคลื่อน ผ่านนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) เป็นเกมแย่งชิงมวลชน แย่งชิงเยาวชน จากกระแส ‘คลั่งไคล้อนาคตใหม่’ กลับมา