ตะลึง! ทุเรียนภูเขาไฟลูกละ 300,000 แพงกว่าทองคำ

598

งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019 สุดคึกคัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและตลาดด้านการเกษตร ตะลึง! นักธุรกิจศรีสะเกษชนะประมูลคว้าทุเรียนภูเขาไฟลูกละ 299,999 บาท แพงที่สุดในโลก ใน

วันที่ 22 มิ.ย.  ได้มีพิธีเปิดงาน ‘เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019’ ซึ่งจัดบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 มิ.ย. 2562 มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเปิดกันเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบรางวัลผลการประกวดทุเรียนและเงาะ พิธีมอบใบรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนภูเขาไฟให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จากนั้นได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และที่ฮือฮาสร้างสีสันให้กับการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก คือ การประมูลทุเรียนภูเขาไฟที่ชนะเลิศการประกวดในการจัดงานครั้งนี้ ปรากฏว่า ทุเรียนภูเขาไฟที่ชนะเลิศรางวัลที่ 1 นายสุรศักดิ์ อังคสกุลเกียรติ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ประมูลได้ในราคาลูกละ 299,999 บาท นับว่าเป็นการประมูลราคาทุเรียนภูเขาไฟที่แพงที่สุดในโลก เนื่องจากทุเรียนภูเขาไฟมีเพียงแห่งเดียวในโลกคือที่ จ.ศรีสะเกษ เท่านั้น

ส่วนทุเรียนภูเขาไฟรางวัลที่ 2 ผู้ที่ชนะการประมูล ได้แก่ กลุ่มสหมิตร บริษัทเอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด ประมูลได้ในราคา 269,999 บาท และทุเรียนภูเขาไฟรางวัลที่ 3 ผู้ที่ชนะการประมูลด้วยราคาทุเรียนภูเขาไฟลูกละ 199,999 บาท คือ หจก.ศิลามาทวี หจก.ศิลาภูฝ้าย และ หจก.ศรีสะเกษเหมืองแร่

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจังหวัดมีนโยบายมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ทั้ง GAP และเกษตรอินทรีย์ สร้างอัตลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มีการจดสิทธิบัตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) พื้นที่การผลิตทุเรียนของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้จัดให้ดำเนินการในรูปแบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการบริหารจัดการคน สินค้าและตลาด ให้เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและตลาด เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัด ถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์คุณค่า

และที่สำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและภาคประชาชน ตลอดจนได้กำหนดให้เป็นเทศกาลประจำปีของ จ.ศรีสะเกษอีกด้วย ซึ่งในการจัดงานนี้ ได้กำหนดให้มีการนำผลผลิตทางการเกษตร คือ ทุเรียนภูเขาไฟ สินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการตลาด และของดีศรีสะเกษ จากกลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และสินค้าโอทอปมาจำหน่ายภายในงาน รวมทั้งการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากจังหวัดคู่มิตรทั้ง 76 จังหวัด นำมาจำหน่ายในงานนี้ด้วย

ทางด้านนายสุรศักดิ์ อังคสกุลเกียรติ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจมากที่ชนะการประมูลทุเรียนภูเขาไฟในครั้งนี้ ด้วยราคา 299,999 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินสดจำนวน 300,000 บาท ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นค่าประมูลทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ได้ทอนเงินให้ตน 1 บาท แต่ตนไม่รับ โดยสมทบมอบให้คืน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อที่ทาง จ.ศรีสะเกษ จะได้นำเอาเงินไปใช้ในการพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ต่อไป ส่วนตนรู้สึกอิ่มท้องและอิ่มบุญที่ได้กินทุเรียนภูเขาไฟราคาแพงที่สุดในโลกในครั้งนี้

งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019 นอกจากการจำหน่ายทุเรียนภูเ้ขาไฟแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรฯของดีเมืองศรีสะเกษ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้ง กิจกรรมการแสดงบนเวทีอีกมากมาย  งานจัดระหว่างวันที่ 20-30 มิ.ย.2562 โดยทุเรียนที่จำหน่ายงาน ไม่แพงเหมือนทุเรียที่มีการประมูลโดยขาายกิโลกรัมละ 180-200 บาท