หาดวาสกุรี สายบุรี คึกคัก! ‘วันทะเลโลก’ หลายฝ่ายร่วมปล่อยเต่า เรียนรู้รักษ์ทะเล

360

หาดวาสุกรีคึกคัก! ภาครัฐ-ประชาชน ร่วมปล่อยเต่าทะเลเเละพันธุ์สัตว์น้ำกว่า5ล้านตัวใน ‘วันทะเลโลก’ World Oceans Day

วันที่ 22 มิย. ที่บริเวณ ชายหาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก World Oceans Day ภายใต้คำขวัญ “Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม”มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ปัตตานี กว่าพันคน เข้าร่วมกิจกรรมในวันทะเลโลก วันทะเลโลก หรือ World Oceans Day ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี สำหรับวันทะเลโลกได้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 ทั้งนี้คณะทำงานกลุ่มดังกล่าวได้รวมตัวกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล

ในปัจจุบันนี้สังคมมีการใช้ประโยชน์จากทะเลในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว การประมง รวมไปถึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้ทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศทางทะเลได้รับผลกระทบมาจากมนุษย์เรา ทำให้ทรัพย์สินทางทะเลเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เกิดผลโดยตรงกับในเรื่องของขาดการบริหารจัดการ ขาดจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์ สำหรับการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี พ.ศ.2562 จังหวัดปัตตานีก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้คำขวัญ “Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม” ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันในทุกเพศทุกวัย เเละเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยเฉพาะคนในพื้นที่ร่วมออกมารณรงค์รักทะเล สำหรับวันทะเลโลกถือเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์หวงแหนท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

นอกจากนี้บริเวณงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากขยะทะเล มีการเเสดงนิทรรศการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งไฮไลท์งานคือกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็น ปูม้าจำนวน 5 ล้านตัว ปลากะพง 2 แสนตัว เเละปล่อยเต่าทะเล จำนวน 9 ตัว และการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ทะเลเท่าเทียม” อีกด้วย

ภาพ-ข่าว ตอริก สหสันติวรกุล ปัตตานี