โครงการดีๆ รับบริจาคยาเพื่อผู้ยากไร้

5278

มีโครงการดีๆกับ “25 กิจกรรม ทำดีตามรอยพ่อ” ร่วมกับ green wave G-MM

ยาต่อชีวิต จาก #ยาที่เหลือใช้ “สู่” #ยาต่อชีวิต
ยาที่เหลือใช้ คือยาที่ไม่ได้ใช้แล้ว ยาที่ใช้ไม่ครบตามแพทย์สั่ง ยาที่ถูกปรับเปลี่ยนในการรักษา #แต่!!! ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สภาพดี ไม่หมดอายุ และยังไม่ถูก #เปิดใช้งาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งยานั้นยังคงมีประโยชน์แก่ ผู้ป่วยยากไร้ตอชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุ้มผางได้

1480391657365

#กฎกติกาในการขอรับบริจาค
1. รับบริจาคยา #ทุกชนิด #ทุกประเภทที่ยังคงไม่หมดอายุ และมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
2. #ไม่รับ ยาน้ำที่เปิดใช้แล้ว
3. #ไม่รับ ยาที่ใช้ทา เช่น ยาแดง ทิงเจอร์ ยาหยอดตา ยาทาแก้ตัวร้อนในปากที่เปิดใช้แล้ว
4. #ไม่รับ ยาที่ต้องแช่แข็งตลอดเวลา

#ขั้นตอนทุกอย่างจะมีการผ่านการกรองจากเภสัชกร ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยยากไร้

#สามารถส่งยาทางไปรษณีย์มาที่…

โครงการ “ยาต่อชีวิต” รายการวิทยุกรีนเวฟ ชั้น 38 เลขที่ 38 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (ซ.อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หรือ จะบริจาคผ่านผมกับ #สะพานบุญสำหรับท่านที่ไม่สะดวกและไม่มีเวลาในการส่งมอบ

148039167064814803916843461480391674173