กุรบ่านนี้ ‘เชือดไม่โชว์’ รณรงค์มุสลิมไม่สร้างสิ่งกระทบใจศาสนิกอื่น

4855

สมาคมสื่อมุสลิมไทย มติร่วมกัน ออกแคมเปญ “เชือดไม่โชว์” ขอความร่วมมือมุสลิมไทยทั่วประเทศ ทำกุรบ่านเป็นการภายใน ไม่โชว์การเชือดกรแล่เนื้อ ที่อาจจะกระทบจิตใจศาสนิกอื่น 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มิ.ย 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสื่อมุสลิมไทย จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิกและผู้สนใจในประเด็น “คนสื่อ ยุคสังคมพหุวัฒนธรรมโซเชียล

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง หนึ่งในนั้น คือจะมีการออกแคมเปญ “เชือดไม่โชว์”

เหตุเนื่องด้วยว่า ใกล้ถึงเทศกาลเนื้อกุรบาน ที่อาจจะมาถึงในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2562 (โดยประมาณ) ซึ่งอาจจะตรงกับวันแม่แห่งชาติ ของประเทศไทย

ที่ผ่านมานั้น มีการเชือดเนื้อกุรบาน และอาจจะเป็นด้วยความมิได้พิจารณาให้รอบคอบในหลายๆประเด็น ทำให้มุสลิมบางกลุ่มบางคนได้มีการเผยแพร่ คลิบ รูปภาพกุรบาน ซึ่งในสายตาของผู้อื่นหรือต่างศาสนิกชน มีมุมมองที่ต่างออกไป นั้นคือ “การทารุณกรรมสัตว์” ทั้งๆที่เป็นกระบวนการดังกล่าวมีมายาวทั่วโลก และกุรบานนำไปสู่การรับประทาน อีกทั้งแจกจ่ายไปยังคนยากจน อดยาก ลำบากเป็นสำคัญ

แต่มุสลิมทุกๆคนต้องพึงระลึกถึงประเด็นการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม เราไม่สามารถกำหนดชี้ชัดให้ผู้อื่นเห็นหรือคิดสอดคล้องต้องกันกับเราได้

ดังนั้นเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนในสังคม สมาคมสื่อมุสลิมไทย จึงมีแนวคิดและแคมเปญ “เชือดไม่โชว์” โดยมุ่งหวังขอความร่วมมือไปองค์กรและสมาคม มัสยิด หรือบุคคลต่างๆ ที่จะมีกิจกรรมเนื้อกุรบาน
งด ละเว้น การถ่ายภาพ คลิบ Live ขั้นตอน การเชือด การแล่เนื้อ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า ทางเฟสบุคส์ ไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหม

ทั้งนี้เพื่อมิให้กิจกรรมเนื้อกุรบานต้องตกเป็นจำเลยสังคม เป็นเหยื่อให้กับผู้ประสงค์ร้าย ที่คอยหยิบยก มุ่งทำลายภาพลักษณ์ของมุสลิมไทย

พร้อมกันนั้น มุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจเรื่องกุรบานสู่สังคมต่างศาสนานิกอีกด้วย

จึงเป็นที่มาของแคมเปญ “เชือดไม่โชว์” โดยหวังให้มุสลิมในสังคมข่วยกันดูแลแจ้งเตือนทุกๆคน โดยเฉพาะบุคคลรอบข้างให้มีจิตสำนึกในสิ่งดีงามดังกล่าวนี้ด้วย – สมาคมสื่อมุสลิมไทย