คนชายแดนใต้แห่กิน KFC-Mc โกตาบารู-ห้างมาเลย์แย่งชิงลูกค้าไทย

1222

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีห้างขนาดใหญ่ รองรับชาวบ้านที่ต้องการช้อปปิ้ง และใช้ชีวิตตามแบบคนเมืองโดยทั่วไป ส่วนใหญ่จะเดินทางมายัง หาดใหญ่ ของจังหวัดสงขลา ที่ถือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนของภาคใต้ตอนล่าง แต่เมือ 3 ปีก่อน ฝั่งประเทศมาเลเซีย ได้เปิดห้างขนาดใหญ่ ชื่อ AEON MALL Kota bharu ในรัฐกลันตัน ดึงดูดพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะชาวจังหวัดนราธิวาส เดินทางไปจำนวนมาก