ไอแบงก์ร่วมประชุมวิชาการ ‘จุดประกายโลกมุสลิมในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’

69

การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “จุดประกายโลกมุสลิมในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่จัดโดย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนางนุจรี ภักดีเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “จุดประกายโลกมุสลิมในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่จัดโดย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ การประชุมวิชาการโลกมุสลิมครั้งนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ดีระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา โดยผู้เข้าประชุมครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศโลกมุสลิม และ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน