ไอแบงก์ร่วมประชุมวิชาการ ‘จุดประกายโลกมุสลิมในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’

58

การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “จุดประกายโลกมุสลิมในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่จัดโดย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน