สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนใต้ ออกแถลงการณ์ประณามเหตุยิงอุซตาด’ยูโซะ’ เรียกร้องยุติรุนแรง

726
สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ได้แถลงการณ์ ประณามเหตุยิงอุซตาดปอเนาะพ่อมิ่ง ยะลา ระบุ เรียกร้องรัฐบาลดูและความปลอดภัย เรียกร้องทุกฝ่ายยุติความรุนแรง


วันที่ 2 ก.ค. สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ได้
แถลงการณ์และข้อเสนอแนะ การลอบยิงอุซตาซในปอเนาะ โดยระบุว่า จากการนายยูโซะ ยะลา หรือ “อุสตาซสอและห์” ครูสอนศาสนาโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามหรือ “ปอเนาะพ่อมิ่ง” ได้ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขณะอยู่ในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานั้น (เวลา ประมาณ 20.00 น.)

สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ขอประณามการกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอันควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยต่อบุคคลกรทางศาสนาและการศึกษาในครั้งนี้ และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรงต่อครูสอนศาสนา ผู้นำทุกศาสนา ครู เด็ก สตรี และผู้บริสุทธิ์

นอกจากนั้น สมาคมฯ ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค และต้องเร่งหาตัวผู้กระทำผิดและนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว รวมทั้งขอให้กำหนดมาตรการป้องกันมิให้ความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะความรุนแรงที่กระทำต่อผู้นำทางศาสนาของคนทุกกลุ่มที่มีมาตลอด 15 ปีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ยังไม่เคยนำคนผิดมาลงโทษได้

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่ยืดเยื้อและเรื้อรัง แม้จะมีความพยายามจากทุกรัฐบาลที่จะแก้ไข แต่ก็ทำได้ชั่วขณะ หลายช่วงที่ความรุนแรงกลับพุ่งสูงจนบั่นทอนความเจริญของพื้นที่และส่งผลกระทบต่อประเทศชาติโดยรวม รัฐจึงมีหน้าที่ในการทำให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาและวัฒนธรรมสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ โดยการทำความจริงให้ปรากฏอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา และสร้างหลักประกันความเป็นธรรม และความยุติธรรม

ทั้งนี้ สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ยินดีร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

2 กรกฎาคม 2562
สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้