ส.ส.กระบี่รุกรัฐตั้งโรงไฟฟ้าน้ำมันปาล์ม แก้ปัญหาราคายั่งยืน

93

“สฤษฎ์พงษ์” ชู สร้างโรงไฟฟ้าน้ำมันปาล์ม กระตุ้นราคาอย่างยั่งยืน

นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายในญัตติการแก้ราคาผลผลิตทางการเกษตร ว่า ราคาปาล์มน้ำมันตกลงมาเหลือกิโลกรัมละประมาณ 3.50 บาท ทั้งที่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 3.80 บาท เท่ากับตอนนี้ เราขายกันในราคาขาดทุน

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราย้อนไปทบทวนโครงสร้างแล้วพบว่า ปาล์มที่ผลิตออกมา เราใช้บริโภคในประเทศถึง 90% จึงน่าจะเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ทางพรรคสนับสนุนให้นำไปผลิตเป็นไฟฟ้า ควบคู่กับการใช้แทนน้ำมัน หรือที่เรียกกันว่า B100 เพื่อสร้างการบริโภคอย่าวยั่งยืน ต้องขอบคุณไอเดียของนายเนวิน ชิดชอบ ที่เคยพูดเรื่องนี้ และจุดประกายให้พรรคไปศึกษา เพื่อผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม

นายสฤษฎ์พงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่อยากเสนอต่อมาคือเรื่องของโรงสกัด ควรจะสร้างในทุกพื้นที่ ที่มีการปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปลูกปาล์ม และหากโรงสกัดมีเพียงบางพื้น เท่ากับว่าเกษตกรที่ปลูกในพื้นที่ไกลโรงสกัดจะขายของไม่ได้ เพราะโรงสกัดจะไปซื้อในพื้นที่ใกล้เคียงแทน เพราะราคาถูกกว่า เนื่องจากค่าขนส่งน้อยกว่า นอกจากนั้น การนำเข้าปาล์มจากต่างประเทศ ควรคิดถึงตลาดในประเทศด้วย

“สำหรับมติของคณะกรรมการนโยบายน้ำมัน ที่ให้ย้ายอุปกรณ์จากโรงไฟฟ้ากระบี่ไปติดที่โรงไฟฟ้าบางประกงเพื่อให้ผลิตไฟฟ้าจากปาล์มได้ ตนสนับสนุน แต่อยากให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมกับโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อเพิ่มการบริโภคน้ำมันปาล์มในกระบี่เช่นกัน”

นอกจากนั้น ควรเข้าไปดูด้วยว่าเวลาโรงสกัดซื้อปาล์มมักจะตั้งเงื่อนไขเรื่องเปอร์เซ็นน้ำมัน บางครั้งเป็นการกดราคาเกษตรกร วอนภาครัฐดูแลด้วย