ส.ส.กระบี่รุกรัฐตั้งโรงไฟฟ้าน้ำมันปาล์ม แก้ปัญหาราคายั่งยืน

66

“สฤษฎ์พงษ์” ชู สร้างโรงไฟฟ้าน้ำมันปาล์ม กระตุ้นราคาอย่างยั่งยืน

นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายในญัตติการแก้ราคาผลผลิตทางการเกษตร ว่า ราคาปาล์มน้ำมันตกลงมาเหลือกิโลกรัมละประมาณ 3.50 บาท ทั้งที่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 3.80 บาท เท่ากับตอนนี้ เราขายกันในราคาขาดทุน

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราย้อนไปทบทวนโครงสร้างแล้วพบว่า ปาล์มที่ผลิตออกมา เราใช้บริโภคในประเทศถึง 90% จึงน่าจะเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ทางพรรคสนับสนุนให้นำไปผลิตเป็นไฟฟ้า ควบคู่กับการใช้แทนน้ำมัน หรือที่เรียกกันว่า B100 เพื่อสร้างการบ