พร้อมแล้ว! งานวากัฟเขายายเที่ยง ระดมทุนซื้อที่ดินสร้างโรงเรียน’สันติชน’

613

มูลนิธิสันติชน จัดงานวากัฟเขายายเที่ยง ระดมทุนบริจาคซื้อที่ดินสร้างโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่สามัญที่เขายายเที่ยง อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคมนี้ อย่าพลาด!

งานวากัฟเขายายเที่ยง จัดขึ้นที่โรงเรียนอิสลามสันติชน เขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ตั้งเวลาเวลาส 09.00-16.00 น. โดย อ.ประเสริฐ มัสซารี กล่าวว่า โรงเรียนอิสลามสันติชน เขายายเที่ยง ริเริ่มตั้งแต่ปี 2554 จัดซื้อที่ดิน 30 ไร่ ราคาไร่ละ 200,000 บาท รวม 30 ล้านบาท ปัจจุบันจ่ายไปแล้ว 25 ไร่ ค้างจ่าย 5 ไร่ จำนวน 1 ล้านบาท โดยวันงาน 7 กรกฎาคม 2562 จะจัดขายที่ดินวะกัฟ 5 ไร่ 1,000,000 บาท ขายวะกัฟตารางวาละ 500 บาท

‘เหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียนอิสลามควบคู่สามัญขึ้นที่เขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา เพื่อเยาวชนลูกหลานมุสลิมในภาคอีสานจะได้มีแหล่งเรียนรู้ศาสนา เพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่ามุสลิมขยายจำนวนเพิ่มขึ้น จำเป้นต้องมีโรงเรียนขึ้นมารองรับ’ อ.ประเสริฐ กล่าว

นายบัญญัติ ทิพย์หมัด นายกสมาคมสื่อมุสลิมไทย กล่าวเชิญชวน ร่วมงานวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ชื่องาน”วะกัฟเขายายเที่ยง2″ เริ่ม 9:00-16:00น. ที่มูลนิธิอิสลามสันติชน เขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา บริการอาหารเครื่องดื่มฟรี พร้อมบรรยายศาสนธรรมจากคณาจารย์ เช่น อ.ซาฟีอี นภากร ดร.อณัส อมาตยกุล อ.สราวุธ มีมูซอ กำนันปรีชา กาซัน เป็นต้น