แม่ทัพ4สั่ง เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ต้องแจ้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หวั่นสวมรอย

162

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. มีคำสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านถ่ายรูปกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ หากไม่ปฎิบัติตาม ให้รายงานแม่ทัพโดยตรง

จากกรณี เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๒ เกิดเหตุ อส.อับดุลฮากิม ดาราเซะ ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าผู้อื่น ทาง พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผอ.รมน.ภาค๔/มทภ.กล่าวว่า หากมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ เข้าในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวันและยามวิกาล ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เข้าพื้นที่แสดงบัตรประจำตัว ชื่อ ชั้นยศ พร้อมติดป้ายทะบียน และต้องแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่ในพื้นที่บ้านทราบ เมื่อเข้าพื้นที่ทุกครั้ง

‘ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ่ายรูปบุคคล กลุ่มบุคคลดังกล่าว ไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบ เพื่อเป็นการป้องกันสวมรอยเจ้าหน้าที่เพื่อมาก่อเหตุร้าย และเข้าใจผิด หากบุคคลในหน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อน พร้อมให้แจ้งสายตรง โทร ๑๓๔๑ มาที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ทราบด่วน’

Cr: ข่าวความจริง สามจังหวัดภาคใต้