‘สนธิรัตน์’ช่วยบรรเทาภัยแล้ง​อีสาน เร่งโซลาเซลล์​เครื่องน้ำบาดาล

57

รัฐมนรีว่าการกระทรวงพลังงาน​ช่วยบรรเทาภัยแล้งอีสาน​ ​เร่งโครงการโซลาเซลล์เครื่องสูบน้ำบาดาล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานห่วงใยวิกฤตภัยแล้งในขณะนี้ และได้สั่งการให้พลังงานจังหวัดตรวจสอบสถานการณ์ใน