พิธีสำคัญ 104 ปี​ พระราชทานนาม’สุราษฎร์ธานี’​

132

ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่าพร้อมใจร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 104 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี”

เช้าวันนี้ (29 ก.ค.62) ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาด นักเรียน/นักศึกษา ตลอดจนพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 104 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในชื่อเมืองสุราษฎร์ธานี

ในโอกาสนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว

ข่าว สนง.ปชส.จ.สฎ.
Photo by OH2Day Creative