จีนซื้อไม่อั้นทุเรียนชุมพร นับแสนตันเป็นหมื่นล้าน

69

ผลผลิตทุเรียนชุมพรออกสู่ตลาดมากกว่า 2 แสนตัน สร้างรายได้กว่าหมื่นล้าน เจ้าของล้งยืนยัน นโยบายคุมมาตรฐาน GAP กรมวิชาการเกษตร ทำให้อนาคตส่งออกตลาดจีนสดใสมากขึ้น

จังหวัดชุมพร ถือเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของภาคใต้ ซึ่งข้อมูลในปี 2560 จ.ชุมพร มีเนื้อที่ปลูกทุเรียน 164,099 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 114,572 ไร่ ผลผลิตมีจำนวน 128,894 ตัน เป็นผลผลิตตามฤดูกาลที่ออกในช่วงเดือนกรกฎาคม และจะออ