เรื่องใหญ่!หัวหน้าสนง.ฮัจย์ข้ามหน้าจุฬาฯเข้าเฝ้า’คิงซัลมาน’

2249

หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยปฏิบัติไม่สมควรเข้าเฝ้ากษัตริย์ซัลมาน โดยไม่แจ้งจุฬาราชมนตรี สร้างความไม่สบายใจให้คณะอามิรุ้ลฮัจย์อย่างยิ่ง

มีรายงานจากมักกะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย แจ้งว่า แม้ภารกิจฮัจย์ของฮุจญาจไทย จะเสร็จลงแล้ว แต่คณะเปี๊ยะซะห์จากสำนักจุฬาราชมนตรี มีความไม่สบายใจกับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์เป็นอย่างยิ่ง

รายงานแจ้งว่า เป็นประจำทุกปีในระหว่างการพำนักค้างแรมที่ทุ่งมีนา กษัตริย์ซัลมาล แห่งซาอุดิอารเบีย จะเชิญผู้นำฮัจย์ หรืออามิรุ้ลฮัจย์ของแต่ละประเทศเข้าเฝ้า ซึ่งปกตินายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะอามิรุ้ลฮัจย์ของประเทศไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจะเดินทางเข้าเฝ้ากษัตริย์ซัลมา ตามหนังสือเชิญ แต่ในการประกอบพิธีฮัจย์ปี 1440 เกิดเหตุการที่ไม่เหมาะสม เมื่อว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในซาอุดิอารเบีย เมื่อได้รับหนังสือเชิญ กลับไม่แจ้งให้จุฬาราชมนตรีรับทราบ กลับเดินทางไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ซัลมานด้วยตนเอง โดยที่ไม่ได้เป็นผู้นำฮัจย์ เป็นเพียงหัวหน้าคณะผู้ดูแลฮุจญาจเท่านั้น แต่กลับกระทำโดยพลการข้ามหน้าจุฬาราชมนตรี

‘เรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความไม่สบายใจให้กับคณะอามิรุ้ลฮัจย์ที่นำโดยจุฬาราชมนตรีอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของหัวหน้าสำนักงานฯ ที่ข้ามหน้าข้ามตาจุฬาราชมนตรี ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งคงมีการรายงานให้ผู้รับผิดชอบทราบต่อไป’ คณะอามิรุ้ลฮัจย์คนหนึ่งให้ข้อมูลกับ Mtoday