ถึงนราฯวันนี้ ฮุจญาตคณะแรกบินกลับไทยแล้ว รองอธิบดีบินไปรับที่เจดดะห์

640

ฮุจยาตคณะแรกกลับไทยแล้ว บินจากเจดดะห์เข้านราธิวาส รองอธิบดีกรมกรรปกครองบินไปรับถึงซาอุฯ

วันที่ 17 ส.ค. 62 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะ ได้เดินทางไปยังสนามคิงบินอับดุลอาซิส ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อพบปะกับบรรฮุจยาตชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ และกำลังจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินสายการบินไทยแบบเหมาลำถึงยังสนามบินนราธิวาส ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายในฐานะที่ทำหน้าที่บริหารกิจการฮัจญ์ของประเทศไทย ให้มาดูแลความเรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งวันนี้เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ จากการพูดคุยกับผู้แทนจากกระทรวงฮัจญ์ และอุมเราะห์ของการทางซาอุดีอาระเบีย ได้กล่าวชื่นชมผู้แสวงบุญชาวไทย ว่า เป็นชาติเดียวที่อยากให้ทุก ๆ ที่ทำตามเป็นแบบอย่าง เพราะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการร่วมกันดูแลทำความสะอาดแหล่งที่พักอาศัย รวมทั้งได้พูดคุยกับผู้ที่จะเดินทางกลับในวันนี้ด้วย ว่า ทุกคนมีความประทับใจ และจะนำสิ่งที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ไปเผื่อแผ่พ่อแม่พี่น้อง สิ่งนี้ถือเป็นสเน่ห์และคุณลักษณะที่ดีของคนไทย จึงต้องกล่าวชื่นชมพี่น้องทุกคน

รองอธิบดีกรมการปกครอง ยังกล่าวด้วยว่า การเดินทางกลับของพี่น้องชาวไทยจะต้องได้รับความสะดวกสบายตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ดูแล และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกคน นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ผูู้แสวงบุญดูแลสุขภาพเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย เพราะต้องปรับตัวกับเวลาและสภาพอากาศ

สำหรับฮุจยาตคณะแรกจะเดินทางถึงสนสมบินนราธิวาส วันที่ 18 สิงหาคม