หันหน้าฮัจย์ แจงแล้ว! เข้าเฝ้ากษัตริย์ซัลมาน ไม่ข้ามหน้าจุฬาฯ อ้างได้รับเชิญตรง

1315

หัวหน้าสำนักงานฮัจย์ แจงเหตุเข้าเฝ้ากษัตริย์ซัลมาน ระบุได้รับเชิญตรง ระบุชื่อชัด ไม่อ้างถึงจุฬาฯ

วันที่ 16 สิงหาคม หน.สนง.กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้ชี้แจง ระบุว่า ตามที่มีข่าวในเพจและหนังสือพิมพ์ M today เมื่อวันที่ 15 สค. 2562 ได้รายงานข่าวว่า หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ปฎิบัติไม่สมควร เข้าเฝ้ากษัตริย์ซัลมาน โดยไม่แจ้งจุฬาราชมนตรี สร้างความไม่สบายใจให้กับคณะอามีรุ้ลฮัจย์ นั้น
สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนข้อเท็จจริง การให้ข่าวในกรณีดังกล่าว ดังนี้
1. ในกรณีที่ข่าวดังกล่าวอ้างว่า หน.สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เมื่อได้รับหนังสือเชิญกลับไม่แจ้งให้จุฬาราชมนตรี กลับเดินทางไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ซัลมานด้วยตนเอง นั้น ขอเรียนข้อเท็จจริงว่า ทาง สนง. ได้รับหนังสือเชิญ (บัตรเชิญ)ให้เข้าร่วมงานโดยระบุชื่อและตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ โดยตรง มิได้มีหนังสือถึงอามีรุ้ลฮัจย์แต่อย่างใด โดยก่อนหน้าจะมีหนังสือเชิญร่วมงาน ทางองค์การมูอัซซาซะ ได้มาที่สำนักงานฯ และได้ขอชื่อและตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ของ หน.สนง.ฯ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ก็ได้แจ้งให้ไป โดยรับแจ้งว่าจะมีหนังสือเชิญไปร่วมงานส่งมาเมื่อใกล้ ๆ เวลางาน โดยเป็นการมาติดต่อประสานงานล่างหน้าก่อนที่ท่านจุฬาราชมนตรีจะเดินทางมาถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งหากมีการทำหนังสือมาถึงอามีรุ้ลฮัจย์ตามที่เสนอข่าว ทาง สนง.ฯ ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและนำเรียนอามีรุ้ลฮัจย์ตามขั้นตอนปฎิบัติและสายการบังคับบัญชาปกติ

2. กรณีที่ในข่าวอ้างว่าสร้างความไม่สบายใจและเป็นการข้ามหน้าข้ามตาจุฬาราชมนตรี ทาง สนง. ได้ประสานสอบถามกรณีนี้ไปยังฝ่ายเลขาท่านจุฬาราชมนตรี และผู้เกี่ยวข้องแล้วไม่ปรากฎว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด และทางสำนักจุฬาราชมนตรี หรือ จนท.สนง.ไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวแต่อย่างใด

3. ข้อเท็จจริงในงานที่รับเชิญไปร่วมงานนั้นเป็นการเชิญ หน.สนง.ฮัจย์ ของทุกประเทศที่มีสำนักงานฮัจย์ตั้งอยู่ และเชิญทูตและผู้นำประเทศมุสลิมที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน และไม่ได้มีการเชิญอามีรุ้ลฮัจย์ของแต่ละประเทศแต่อย่างใด

4. ในทุกปีที่ผ่านมา ทางการซาอุดีอาระเบียมิได้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งในปีนี้ ก็ได้ประสานกับ สนง.โดยเจ้าหน้าที่และทางโทรศัพท์ แจ้งชื่อผู้แทน สนง.ฯ บางปีก็ได้จัดส่งบัตรเชิญมายัง หน.สนง. โดยมิได้สอบถามข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมเพียงแต่ดูจากโครงสร้าง สนง.ฯ ที่ให้ไป ซึ่งไม่ได้เป็นการปฎิบัติที่ข้ามหน้าจุฬาราชมนตรีแต่อย่างใด