ทหารนำชาวบันนังสตาชุมนุม ไม่เอาความรุนแรง

116

ชาวอำเภอบันนังสตา ประกาศเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุความรุนแรงทุกรูปแบบ

เมื่อ 23 ส.ค. 62 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา พันเอก ณัฐกร เรือนติ้บ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 พร้อมด้วย นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา และ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบันนังสตาวิทยา กว่า 300 คน ร่วมในกิจกรรมรวมพลังมวลชน ต่อต้านความรุนแรงในพื้นที่ ร่วมรณรงค์โดยได้ถือป้ายข้อความปฏิเสธความรุนแรง พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุความรุนแรงทุกรูปแบบ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่


พันเอก ณัฐกร เรือนติ๊บ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ได้พบปะสร้างความเข้าใจกับมวลชนที่มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้ พร้อมทั้งยืนยันกับมวลชนที่มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวว่า “จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593 – 080-036-2786