จัดใหญ่!กอ.ภูเก็ตจับมืออบจ.จัด’ภูเก็ตฮาลาลอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว’ เสริมศักยภาพเที่ยวภูเก็ต

630

กอ.ภูเก็ต จับมืออบจ.ภูเก็ต และกอท.จัดใหญ่ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ระดมผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างเครือข่ายสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาลเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภูเก็ต

ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต (กอ.ภูเก็ต)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และสมาพันธ์สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซี่ยน กำหนดจัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนองค์กรด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ดร.โกมล กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยว เมื่อปี 2561 ประมาณ 12 ล้านคน เกือบ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิม ทั้งจากตะวันออกกลาง จากอาเซียน และประเทศอื่นจำนวนมาก การจัดงานฮาลาล ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ก็เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มฮาลาลอย่างเป็นระบบ เกิดความร่วมมือจากภาครัฐ องค์กรการท่องเที่ยว องค์กรตรวจสอบฮาลาล จะเป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวภูเก็ตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

‘ภูเก็ตมีมุสลิมจำนวนมาก ที่เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก ประกอบกับมีองค์กรศาสนาที่ทำหน้าที่ตรวจสอบฮาลาลที่มีประสิทธิภาพ หากมีการส่งเสริมอย่างเป็นระบบจะทำให้ภูเก็ตมีความเจริญรุดหน้าด้านฮาลาลได้เป็นอย่างดี’ ดร.โกมล กล่าว

ดร.โกมล กล่าวว่า ในงานมีการอบรมเชิงวิชาการฮาลาลให้ผู้ประกอบการที่สนใจ มีการสัมมนาด้านฮาลาล โดยมีตัวแทนจากองค์กรฮาลาลจาก บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเชีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนามและกัมพูชา เป็นต้น มาร่วมด้วย มีการออกร้านค้าฮาลาลกว่า 100 ร้าน ร้านสินค้า OTOP ฮาลาลประมาณ 80 ร้านและสินค้าแฟชั่นอีก ประมาณ 40 ร้านที่บริเวณตะพานหิน

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านมาร่วมงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว กันมากๆ