ครม.อนุมัติ ประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน เริ่ม 1 ต.ค.พร้อมบังคับใช้B10ทั่วประเทศ

272

ครม.อนุมัติแนวทางแก้ปัญหาราคาปาล์มทั้งระบบ ประกันรายได้ 4 บาท บังคับใช้B10 ทั่วประเทศ เร่วกฟผ.เร่งใข้น้ำมันปาล์มผลิคไฟฟ้า

วันที่ 27 ส.ค.2562 นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิฏฐ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ให้ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มกิโลกรัมละ 4 บาท ที่น้ำมัน 18% ครัวเรือนละ25 ไร่
สำหรับเรื่องมาตรการประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม นายจุรินทร์ระบุว่าจะทำควบคู่ไปกับมาตรการคู่ขนาน คือ 1.เพิ่งประกาศใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 10 เป็นภาคบังคับโดยให้บี 7 กับบี 20 เป็นทางเลือกเท่านั้น เพื่อที่จะให้การใช้สัดส่วนน้ำมันปาล์มผสมกับดีเซลในสัดส่วนที่มากขึ้นจะช่วยให้ราคาปาล์มเข้าสู่ดุลยภาพราคาดีขึ้นอย่างมีเสถียรภาพวันนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2.ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเร่งดำเนินการนำน้ำมันปาล์มไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีวงตัวเลขอยู่ 2.3 แสนตัน 3.จะเร่งรัดจัดการการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มที่ผิดกฎหมายที่จะทำให้ผลปาล์มในประเทศราคาตก 4.เร่งรัดการส่งออกน้ำมันปาล์มไปต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดอินเดีย 5.จัดให้มีมิเตอร์วัดสต๊อกทำน้ำมันปาล์มในแต่ละพื้นที่หลายร้อยถังทั่วประเทศ 6.ให้มีการออกพระราชบัญญัติน้ำมันปาล์มไปตามลำดับเพื่อให้เกิดความยั่งยืน


ส่วนเรื่องประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ ครม.ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอไปด้วยกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว คือ ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท เปลือกเหนียว 12,000 ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท เข้าหอมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท ข้าวหอมประทุมที่ 11,000 บาท
.
ตอนนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการ ที่นำโดยอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ทั้งเรื่องปาล์มและข้าวเพื่อประกอบด้วยทั้ง 3 ฝ่ายเร่งรีบประชุมดำเนินการคิดค่าส่วนต่างโดยเอาราคาประกันเป็นตัวตั้งและเอาราคาตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะตกลงกันเป็นตัวลบแล้วจะได้ส่วนต่างมาเป็นเงินชดเชยที่จะส่งเพื่อนตรงเข้ากับธนาคารของเกษตรกร คือ บัญชีเกษตรกรที่ ธกส.ต่อไป ซึ่งเกษตรกรได้มาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อย่างถูกต้อง

สำหรับคำถามเรื่องเงินส่วนต่างงวดแรก ยอมรับว่าที่ตั้งความเห็นเบื้องต้นไว้ตอนประชุม 3 ฝ่ายคือเรื่องปาล์มนั้นเกษตรกรน่าจะเริ่มได้งวดแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการที่จะไปคำนวณตัวเลขในแต่ละช่วง เช่นเดียวกันกับกรณีของประกันรายได้ข้าวก็จะเร่งรัดให้ทันฤดูกาลข้าวนาปีนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับวิธีประมาณการงบประมาณจะคำนวณจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่จำนวนเกษตรกร 296,662 ครัวเรือน และพื้นที่เพาะปลูก 4.077 ล้านไร่ สำหรับข้อมูลการขึ้นทะเบียนอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูล

ส่วนเรื่องยางพารานั้นอยู่ในขั้นตอนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เบื้องต้นได้มีการประชุมหารือกันระหว่าง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะนี้อยู่ระหว่างการคำนวณพื้นที่เพาะปลูกและงบประมาณซึ่งคาดว่าจะตามมาเพื่อเข้าครม.ในเร็ววันึ