นักธุรกิจเพื่อสังคม นิดา ชาบู,ซอลีฮะห์ อาลีบาบา,อนันต์ ดาลี ในบทบาทที่แตกต่าง

59

นักธุรกิจเพื่อสังคม นิดา ชาบู,ซอลีฮะห์ อาลีบาบา,อนันต์ ดาลี ในบทบาทที่แตกต่าง 

นักธุรกิจเพื่อสังคม
ในแต่ละธุรกิจต่างเสียสละเพื่อสังคม
#นิดาชาบู เมื่อธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ก็มาดูแลสังคม
#ซอละฮะห์อาลีบาบา จัดงานมัสยิด งานโรงเรียนพร้อมระดมกำลังช่วย
#อนันต์ดาลี ธุรกิจคาร์แคร์ ทำความสะอาดครบวงจร สถาบันฝึกอบรมธุรกิจิพร้อมแบ่งปันทางธุรกิจ และสำหรับมัสยิดพร้อมให้ยืมอุปกรณ์ทำความสะอาดโดยอบรมบุคลากรให้ฟรี
#ความสะอาดิเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา

ไปฟังหัวใจอันสวยงามกัน