ส.ส.นครฯไอเดีกระฉูด! ผลักดันสร้างสะพานเชื่อมปากพนัง-ดึงโลกสู่ชุมชน

900

สัณหพจน์ ชู สะพานข้ามอ่าวปากพนัง บูมท่องเที่ยวเมืองคอน หนุนทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งจากฐานราก

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.น