นายกฯ อบต.ท่าอิฐ สนับสนุนกีฬาสีโรงเรียนในพื้นที่และวันเด็กแห่งชาติ มีนักเรียนเข้าร่วม 5,000 คน

403

นายกฯ อบต.ท่าอิฐ สนับสนุนกีฬาสีโรงเรียนในพื้นที่และวันเด็กแห่งชาติ มีนักเรียนเข้าร่วม 5,000 คน

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 08.39 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมสนับสนุนการจัดงานกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ รร.รุ่งเรืองวิทยา ในฐานะศิษย์เก่า ซึ่ง รร.รุ่งเรืองวิทยา มีนักเรียนจำนวน 400 กว่าคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ท่าอิฐ นายธานี โพธิ์เที่ยง (รองนายก อบต.ท่าอิฐ) , นายสุนทร ทิมคำ (เลขาฯ นายก อบต.ท่าอิฐ) ร่วมสนับสนุนการจัดงานกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ รร.ท่าอิฐศึกษา และ รร.ธรรมมิสลาม โดยทั้งสามโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน ซึ่ง รร.รุ่งเรืองวิทยา อยู่ในพื้นที่หมู่ 10 , รร.ท่าอิฐศึกษา อยู่ในพื้นที่หมู่ 6 , รร.ธรรมมิสลาม อยู่ในพื้นที่หมู่ 7 ณ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี