นครฯเตรียม Black Hawk รับนายกฯ บินตรวจ’ป่าพรุควนเคร็ง’

156

จ.นครศรีธรรมราช เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี เดินทางมาติดตามสถานการณ์ไฟไหม้และการฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง นครศรีธรรมราช 13 กันยายนนี้

วันนี้ (9 กันยายน 2562) ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับร่างกำหนดการเดินทางตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จากนั้นเดินทาง โดย ฮ.ท.60 (Black Hawk) จากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ไปยังสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟไหม้ รับทราบสภาพปัญหาความเสียหายของพื้นที่ รวมถึงมาตรการในการฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากนั้นเดินทางโดย ฮ.ท.60 (Black Hawk) จากสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อเดินทางโดยเครื่องบิน บ.ท.135 (Embraer) ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
จุรีรัตน์ ยอดถึง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช