อบต.ท่าอิฐ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ คึกคัก!

368

นายกปรีดา เชื้อผู้ดี คืนความสุขให้กับเด็กๆชาวตำบลท่าอิฐ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ท่าอิฐ ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 08.39 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี  ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ท่าอิฐ ประจำปี 2560 โดยมี คณะผู้บริหาร อบต.ท่าอิฐ , ประธานสภา รองประธานสภา อบต.ท่าอิฐ , สมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ปลัด อบต.ท่าอิฐ , หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ท่าอิฐ โดยภายในงานมีการแสดงบนเวที , ของรางวัลจากกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ , ตัวการตูนขวัญใจเด็กๆ , เครื่องดื่ม อาหาร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ของรางวัลได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อคืนความสุขกับเด็กๆและผู้ปกครองชาวตำบลท่าอิฐ และตำบลใกล้เคียง” นายกฯ ปรีดา กล่าว

งานวันเด็กของอบต.ท่าอิฐ มีเด็กๆ ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 3,000 คน ทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมและชาวต่างชาติซึ่งเป็นลูกบ้านตำบลท่าอิฐ อยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา เพราะเราเป็นคนไทยด้วยกัน ณ ลานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี