กระหึ่ม! เปิดงานภูเก็ตฮาลาลอันดามันเอ็กโปสุดอลังการ คนนับหมื่นร่วม

565

ฮาลาลภูเก็ตอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวสุดคึกคัก เปิดงานเอ็กโป มีคนร่วมงานมากกว่า 10,000 คน จากทั่วประเทศและจากอาเซียน คาดเงินสะพัดหลายร้อยล้านบาท ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวฮาลาลของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

วันที่ 13 กันยายน เวลาประมาณ 20.00 น. มีพิธีเปิดงาน ภูเก็ตฮาลาลอันดามันเอ็กโป ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต มี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงาน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนาพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประธานไทย เป็นประธานเปิดงาน ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานจัดงาน

นายสุพจน์ กล่าวว่า งานภูเก็ตฮาลาลอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญนำฮาลาลเข้าสู่การท่องเที่ยวของจังหวัด และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมุสลิมจากทั่วโลก จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาร้านค้าให้ถูกต้องตามหลักศาสนา เพื่อสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่วางใจของมุสลิมทุกคน ของต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยจากทั่วประเทศ บรรดาผู้ประกอบการ เอเยนซี่จากบรูไน มาเลเซีย อินโดนีเชีย และเวียดนาม เป็นต้น

ด้านปลัดอบจ. ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม งานภูเก็ตฮาลาลอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบการท่องเที่ยวฮาลาล ส่งเสริมผู้ประกอบการฮาลาล ให้มีจังหวัดภูเก็ตมีรายได้ เป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวภูเก็ต

ด.ต.ดร.โดมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานฮาลาลอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาทจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการท่องเที่ยวฮาลาล โดยงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ภูเก็ตฮาลาลเอ็กโป ที่จัดขึ้นที่สะพานหินโดยให้ผู้ประกอบการฮาลาลมาจำหน่ายสินค้าแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ อีกส่วนหนึ่ง เป็นการสัมมนา เกี่ยวกับฮาลาล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนามาจากหลายประเทศ และจากทั่วประเทศในประเทศไทย

‘กอจ.ภูเก็ต ยืนยันว่า จัใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต’ ด.ต.ดร.โกมล กล่าว

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขากอท. กล่าวว่า ฮาลาลมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยมีผู้บริโภคฮาลาลทั่วโลก 2,000 ล้านคน ทุกคนจะต้องบริโภคสิ่งฮาลาล เพราะหากบริโภคสิ่งที่ไม่ฮาลาลจะการขอพรจะไม่ได้รับการตอบรับ 40 วัน

‘ฮาลาลในประเทศไทยมีบริษัทขอฮาลาลประมาณ 8,000 บริษัท มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฮาลาลประมาณ 120,000-130,000 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการกว่า 90% ไม่ใช่มุสลิม และได้ส่งออกสินค้าเหล่านี้ ไปยังตลาดมุสลิมนำเงินตราเข้าประเทศ ซึ่งยอดการส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 13 มาอยู่ที่ อันดับที่ 7-8 การจัดงานภูเก็ตฮาลาลฯ จึงนับเป็นการส่งเสริมกิจการฮาลาลได้เป็นอย่างดี’ เลขาธิการกอท. กล่าว

ทั้งนี้ งานภูเก็ตฮาลาลเอ็กโป มีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกร้านหลายร้อยราย ทั้งผู้ประกอบการอาหาร ท่องเที่ยว เครื่องอุปโภคบริโภค โดยในวันแรก มีคนเข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คน โดยงานจะจัดไปจนถึงวัน 15 กันยายน