เจริญหละ!ปภ.สุราษฎร์ฯถูกกล่าวหาทุจริตเงินดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ไปไม่ครบเบิกเต็ม

891

ปภ.11 สุราษฎร์ฯ ถูกระบุ สรอทุจริตงบดับไฟพรุควนเคร็ง เจ้าหน่าทีีไปไม่ครบตามจำนวย แต่เบิกค่าที่พักค่าเดินทางเต็มจำนวน แถมนำไปสร้างบ้านผอ.

เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน รายงานว่า กรณีพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกไฟไหม้เสียหายจนกลายเป็นสถานการณ์วิกฤติ แต่การปฏิบัติของหน่วยงานอย่าง ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ ธานีที่ส่งทีมไปช่วยเหลือ แต่ส่งคนและเครื่องจักรไปสนับสนุนภารกิจไม่ครบตามรายชื่อ ผอ.สั่งการเอาคนเกือบครึ่งไปทำบ้านพักตัวเอง ประหนึ่งไม่มีไฟไหม้เกิดขึ้น ซ้ำยังเบิกค่าใช้จ่ายเหมือนไปช่วยดับไฟจริง ๆ แบบเต็มเม็ด 2.5 ล้านบาท

จากการตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2562 ที่สถานการณ์ไฟไหม้พรุควนเคร็งเข้าสู่ขั้นวิกฤติ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฏร์ธานี ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรเพื่อไปช่วยดับไฟจำนวน 3 ครั้งๆละ 10 วัน แต่ละครั้งมีรายชื่อกำลังพล 25 นาย พร้อมด้วยเครื่องจักรซึ่งเป็นรถดับไฟป่าจำนวน 10 คัน แต่ข้อเท็จจริงแต่ละรอบเดินทางจริง ไม่เกิน 13 คน เครื่องจักรไม่เกิน 4 คัน โดยข้อมูลการเบิกจ่ายเป็นดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 62 ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท จำนวน 25 คน เป็นเวลา 10 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท ค่าที่พักคืนละ 400 จำนวน 25 คน 9 คืน รวม 90,000 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 795,930 บาท รวมเบิกจ่าย 945,930 บาท เฉพาะนี้มีเดินทางกลับก่อนกำหนด 3 คนเหลือปฏิบัติงานจริงแค่ 10 คน

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 62 กำลังพล 25 นาย พร้อมเครื่องจักรอีกเช่นกัน ค่าเบี้ยเลี้ยง 60,000 บาท ค่าที่พักคืนละ 500 สำหรับ 25 คน จำนวน 9 คืน เป็นเงิน 112,500 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 612,920 บาท รวม 785,420 บาท

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 62 กำลังพล 25 นาย พร้อมเครื่องจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง 60,000 บาท ค่าที่พัก 112,500 บาท ค่าน้ำมันชื้อเพลิงและซ่อมบำรุง 612,920 บาท รวม 785,420 บาท

รวมเบิกจ่ายสำหรับกำลังพล 25 นาย เครื่องจักร 10 คัน จำนวนสามรอบ ระยะเวลา 30 วัน เป็นเงิน 2,516,770‬ บาท คนไปจริงรอบละไม่เกิน 13 คน รถจริง 4 คัน ส่วนต่างเกินครึ่ง

ที้งนี้ รายงานระบุว่า รถดับเพลิงที่แจ้งไว้ไม่ได้เอาไปปฏิบัติงานจริง แต่นำเอาไปจอดแอบ ๆ ไว้ ไม่ได้ไปไหนไกล ส่วนคนที่ไม่ได้ไปรอบละสิบกว่าคนแต่มีชื่อเบิกทั้งเบี้ยเลี้ยงและที่พักนั้น ผู้อำนวยการสั่งการไปรับปรุงบ้านพักของตัวเอง พร้อมขนเอาเครื่องจักรจำนวนมากไปใช้งาน รวมถึงเอาสะพานแบริ่งที่ไว้ใช้ตอนน้ำท่วมคอสะพานขาด ก็เอาไปใช้เป็นทางเข้าบ้านพักตัวเอง ทั้ง ๆ ที่มีทางเข้าอยู่แล้ว