เจริญหละ!ปภ.สุราษฎร์ฯถูกกล่าวหาทุจริตเงินดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ไปไม่ครบเบิกเต็ม

845

ปภ.11 สุราษฎร์ฯ ถูกระบุ สรอทุจริตงบดับไฟพรุควนเคร็ง เจ้าหน่าทีีไปไม่ครบตามจำนวย แต่เบิกค่าที่พักค่าเดินทางเต็มจำนวน แถมนำไปสร้างบ้านผอ.