มาแล้ว! ฮัจย์ 150,000 ‘อนุมัติ’จัดให้ กินอยู่อย่างดี สมัครด่วน

2016

สิ้นสุดการรอคอย! ฮัจย์ 150,000 มาแล้ว พักโรงแรมหรู กินบุฟเฟ่ต์ บริการอย่างดี 

ตามนโยบายของนายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา ที่ต้องการให้พี่น้องมุสลิมได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจย์ในราคาที่ยุติธรรม จึงกำหนด
ฮัจย์แสนห้า ขึ้นมา โดยมีที่พักโรงแรม กินอยู่อย่างมีคุณภาพ มีรายละเอียด

กำหนดการเดินทาง
– เดินทางด้วยสายการบินไทยหรือสายการบินซาอุดิอาระเบียแอร์ไลน์ (Saudi Arabian Airlines)
– ที่พักมะดีนะฮ์ โรงแรมมาวัดดะห์ นูร พร้อมอาหารบุฟเฟ่ต์ 3 เวลา เช้า เที่ยง เย็น
– พักมะดีนะฮ์ 8 วัน ละหมาดครบ 40 วักตู
– พักมักกะอ์ โรงแรมดารุลอิมาน ตึกหอนาฬิกา พร้อมอาหารบุฟเฟ่ต์ วันละ 3 มื้อ
– พักที่ดารุลอิมาน ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงวันที่ 30 ซุลกิอ์ดะห์
– วันที่ 1 ซุลฮิจญะฮ์ เราจะย้ายบ้านหลังที่สองไปอยู่ฝังมัสยิดญิน
– ใช้เวลาอยู่มะดีนะฮ์มักกะอ์ ทั้งหมดเป็นเวลาประมาณ 42 วัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
เที่ยวบินที่จับฉลากได้ แต่จะไม่ต่ำกว่า 42 วัน

นอกจากนี้ยังมีทริปประกอบ อาทิ
– การไปซิยาเราะห์สถานที่ประวัติศาสตร์ของเมืองมาดีนะฮ์และมักกะอ์ทางเราจะให้บริการทั้งหมด
– พร้อมทั้งการไปเนียตทำอุมเราะห์ ทางเราจะพาท่านไปทุกครั้งจนครบด้วยเช่นกัน

ติดต่อ https://www.facebook.com/afnan.afnee

เเซะห์ยีมะ สนิง เบอร์ 0935986628