มาแล้ว! ฮัจย์ 150,000 ‘อนุมัติ’จัดให้ กินอยู่อย่างดี สมัครด่วน

1990

สิ้นสุดการรอคอย! ฮัจย์ 150,000 มาแล้ว พักโรงแรมหรู กินบุฟเฟ่ต์ บริการอย่างดี 

ตามนโยบายของนายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา ที่ต้องการให้พี่น้องมุสลิมได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจย์ในราคาที่ยุติธรรม จึงกำหนด
ฮัจย์แสนห้า ขึ้นมา โดยมีที่พักโรงแรม กินอยู่อย่างมีคุณภาพ มีรายละเอียด

กำหนดการเดินทาง
– เดินทางด้วยสายการบินไทยหรือสายการบินซาอุดิอาระเบียแอร์ไลน์ (Saudi Arabian Airlines)
– ที่พักมะดีน