ใครไม่ไปเราไป!ไปกินปลาฉลามที่ตากใบ นราธิวาส(มีคลิป)

568

อำเภอตากใบ นราธิวาส เป็นอำเภอสุดท้ายของประเทศไทยที่อยู่ชายฝั่งทะเล มีของดีมากมาย รวมถึงตลาดน้ำแบ่ง ที่มีปลาฉลามตัวโตๆด้วย

ตลาดน้ำแบ่ง ตั้งอยู่บนเส้นทางนราธิวาส-ตากใบ ก่อนถึงอำเภอตากใบ เป็นตลาดเล็กอยู่ในโครงการพระราชดำริ ประตูระบายน้ำ น้ำแบ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ซึ่งทางโครงการได้เปิดให้บรรดาบาวบ้านนำปลาอาหารทะเลมาขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยปลาเป็นของชาวประมงชายฝั่ง มีเรือหาปลาขนาดเล็ก ออกเรือในเวลากลางคืนและกลับเข้าฝั่งในเวลาเช้าจนถึงประมาณเที่ยงวัน ปลาจึงสดและมีราคาถูก และมีปลาที่หลากหลาย ตั้งแต่ปลาทู ปลาอินทรีย์ ปลาทราย ปลาดาบ ปลากระเบน ตลอดจนปลาฉลาม ด้วย

ลองไปสัมผัสตลาดปลาสด ถูก ตลาดน้ำแบ่ง ตากใบ นราธิวาส

#สัมผัสโลก #กินปลาฉลาม #ตากใบ