‘เฉลิมชัย ศรีอ่อน’ประกาศแก้กฎหมาย ผ่อนผันโทษประมงผิดกฎหมาย

105

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประกาศแก้กฎหมาย ผ่อนผันโทษประมงผิดกฎหมาย เร่งกรมประมงแก้ปัญหา

วันที่ 21 กันยายน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมประมงครบ 93 ปี และเปิดงานวันประมงแห่งชาติว่า  ได้กำชับให้กรมประมงเร่งแก้ไขปัญหาภาคประมง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะข้อเรียกร้องสำคัญของชาวประมงที่เสนอผ่านสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า  จะเสนอแก้ไขกฎหมาย เพื่อผ่อนผันอัตราโทษข้อหาต่าง ๆ ซึ่งรุนแรงกว่าของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU) รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกทำการประมง