กทม.จัดงานฉลองวันเด็กทั่วกรุง ภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม. เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา”

63

วันที่ 14 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) จากนั้นเปิดงานวันเด็กแห่งชาติฯ ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็ก จำนวน 236 ทุน โดยมีนายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร, นายพิษณุ รักษาชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงาน

สำหรับปีนี้กรุงเทพมหานครจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นทั่วกรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มากมายให้เด็กและเยาวชนรวมถึงครอบครัวได้ร่วมสนุก เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนเสริมสร้างสถาบันครอบครัว อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม รู้จักพอเพียง และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับวัย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

กิจกรรมวันเด็กที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม. เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อาทิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี กีฬา และด้านต่างๆ มาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยแบ่งกิจกรรมเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ 1.โซน เด็ก กทม. เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์เทคโนโลยี 2.โซน เด็ก กทม. เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 3.โซน เด็ก กทม. เดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อศาสตร์พลังงานสีเขียว 4.โซน เด็ก กทม. เดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อศาสตร์พอเพียง  5.โซน เด็ก กทม. เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์เพื่อชีวิตยั่งยืน และ 6.โซน เด็ก กทม. เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อพระอัจฉริยภาพ

ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) นั้น แบ่งกิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑ์ฯ 15 โซน ได้แก่ โซนลานสร้างสรรค์ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ โซนนักสืบไดโนเสาร์ โซน Art Studio โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน โซนอัศจรรย์ตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสรนักประดิษฐ์ โซนละครโรงเล็ก โซนสร้างเมืองของเรา โซนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ โซนสวนหลังบ้าน โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ และโซนเมืองสายรุ้ง นอกจากนี้ กิจกรรมวันเด็กทั้ง 2 แห่งยังมีกิจกรรมอื่นๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการ กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ กิจกรรมการแข่งขันเกม กีฬา การละเล่นต่างๆ การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงบนเวที สวนสนุกการแสดงบนเวที

**ร่วมปลูกกล้าไม้ในงานวันเด็กที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกัน เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมกิจกรรมปลูกกล้าไม้โกงกาง ณ ป่าชายเลนจำลอง พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน และเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงดนตรี การแสดงบนเวที การแสดงชุด “พระราชาในนิทาน” กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกมส์ชิงรางวัล โดยในงานมีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงาน

**พิพิธภัณฑ์เด็ก 2 (ทุ่งครุ) จัดงานวันเด็ก ประจำปี 60 ยิ่งใหญ่  มุ่งเน้นสร้างกำลังสำคัญของชาติ

ในส่วนของนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมมอบของรางวัลให้แก่เยาวชน ณ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การระบายสีบนกระดาษ ซึ่งเป็นภาพในหลวงที่สื่อถึงปรัชญาการเรียนรู้ (ศิลปะ สื่อผสม สีน้ำกับสีชอล์ก) การจับฉลากมอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ รถจักรยานจากมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ชมชุดการแสดงเทิดพระเกียรติ กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง ศูนย์การเรียนสำหรับครอบครัว ตอบคำถามชิงรางวัล เพ้นท์ผ้าถุง กิจกรรมกระเป๋าเดคูพาจ ระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ กิจกรรมขนมคัพเค้ก หน้ากากแฟนซี ประดิษฐ์โฟมยางชมดนตรีชมดนตรี และการแสดง โดยมีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงาน

จัดสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติที่ศูนย์เยาวชน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์) จ.นนทบุรี รวมถึงจัดสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 ม.ค. 60 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 34 แห่งอีกด้วย