เลขาฯจุฬาฯลุยเอง ยื่นหนังสือถึงผบ.ตร.ยุติคุกคามนศ.มุสลิม

655

เลขานุการจุฬาราชมนตรีและรองเลขาฯ เช้ายื่นหนังสือถึงผล.ตร.ขอให้สันติบาลยุติขอประวัตินักศึกษามุสลิม

24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี และสมาชิกวุฒิสภา  ได้เข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีตำรวจสันติบาลได้ขอให้มหาวิทยาลัยสำรวจรายชื่อนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม ตามที่ได้มีการเผยแพร่เอกสารทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยมีผู้แทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับหนังสือดังกล่าว