กอ.กรุงเทพฯเซ็นMOUทิพยประกันภัย ขับเคลื่อน ‘ประกันภัยตะกาฟุล’สู่มัสยิด

55

คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ อ.อรุณ นำทีม ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สร้างความเข้าใจ การประกันภัยตะกาฟุล