กอ.กรุงเทพฯเซ็นMOUทิพยประกันภัย ขับเคลื่อน ‘ประกันภัยตะกาฟุล’สู่มัสยิด

72

คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ อ.อรุณ นำทีม ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สร้างความเข้าใจ การประกันภัยตะกาฟุล

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ (พระรามสาม) นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นายอาหะหมัด ขามเทศทอง เลขานุการ กอ.กทม.พร้อมด้วยคณะ ได้ลงนามบันทึกความมือกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด เพื่อการส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับการมีหลักประกันและความคุ้มครองผ่านหลักการ การประกันภัยตะกาฟุลให้แก่มัสยิด สถาบันการศึกษา องค์กรศาสนาอิสลาม รวมถึงมุสลิมและธุรกิจของมุสลิมในกรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและสัปปุรุษ สถานศึกษา เยาวชน และมุสลิมทั่วไปในกรุงเทพมหานคร มีความรู้และเข้าใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งได้ผ่านการพิจาณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการชะรีอะฮ์ทิพยตะกาฟุล เช่น ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลเดินทางเพื่อฮัจย์และอุมเราะห์ ผลิตภัณฑ์ของทิพยตะกาฟุลยังสามารถ ครอบคลุมตะกาฟุลอัคคีภัยให้กับมัสยิดในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น