ข่าวดี! มติคณะทำงาน 4 ฝ่าย 9: 0 แบนสารพิษ 3 ชนิด เริ่ม 1 ธันวา ห้ามใช้-ห้ามจำหน่าย

214

“มนัญญา ปลื้มมอบของขวัญคนไทยทั่วประเทศ มติคณะทำงาน 4ฝ่าย 9-0 แบน3สารพิษ ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย ห้ามผลิต วันที่1 ธ.ค.นี้ ส่งถึง มือนายกฯ-คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในวันสองนี้ เร่งแบนทันที คนไทยเที่ยวปีใหม่ได้กินพืชพันธุ์ธัญญาหารปลอดภัย