เปิดกรุ! 6 รมต. “พิพัฒน์” รวยกระฉูด 5.4 พันล้าน “เฉลิมชัย-อิทธิพล”กอดคอจน ไม่ถึง100ล้าน

53

วันนี้ (9 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบด้วย รัฐมนตรีกรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62 จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย