ทะลุเป้าแล้ว! กว่า 4000ล. ยอดใช้จ่าย “ชิมช้อปใช้” กทม.มากสุด 536 ล. คลังเตือน ให้รีบใช้ก่อน หมดอายุ

51

มาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” มีผู้ลงทะเบียน ใกล้ครบ 10 ล้านแล้ว  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ออกโรง เตือน ประชาชน ผู้ลงทะเบียนวันแรกให้รีบใช้เงิน ก่อนหมดอายุ พบยอดค่าใช้จ่ายรวม12วันแรก กว่า4,000ล้านบาท โดยมี กทม.มากสุด 536 ล้าน ตามมาด้วย ชลบุรี 297 ล้านบาท

วันนี้(9 ต.ค.62) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ “ชิมช้อปใช้” มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนทุกวัน โดยตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.2562 เป็นต้นมา ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเก็บตกตามสิทธิ์ที่ยังคงเหลือ ซึ่งล่าสุดมีผู้ได้รับสิทธิ์ใกล้ครบจำนวน 10 ล้านรายแล้ว

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน 14 วันแรก พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ 9,939,590 ราย โดยมีผู้ลงทะเบียน 13 วันแรกได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้ว จำนวน 9,693,845 ราย ขณะที่ มีผู้เข้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว 8,854,072 ราย และยืนยันตัวตนสำเร็จ 7,934,311 ราย และ มีผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน 839,773 ราย

สำหรับการใช้จ่าย 12 วันแรก มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 4,535,561 ราย มีการใช้จ่ายรวม 4,296 ล้านบาท เป็นการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 1 ประมาณ 4,254 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเป็นร้านกลุ่ม OTOP ร้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐ 2,416 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” หรือร้านอาหารและเครื่องดื่มมียอดใช้จ่าย 583 ล้านบาท ร้าน “ใช้” เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ เป็นต้น มียอดใช้จ่าย 55 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไป มียอดใช้จ่าย 1,200 ล้านบาท

 

สำหรับการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 2 มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 15,027 ราย มียอดใช้จ่ายประมาณ 42 ล้านบาทหรือเฉลี่ยรายละ 2,782 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ภายใน 5 วัน โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” 27 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” และร้าน “ใช้” มียอดใช้จ่าย 9 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 536 ล้านบาท 2.ชลบุรี 297 ล้านบาท 3. สมุทรปราการ 184 ล้านบาท 4. ปทุมธานี 135 ล้านบาท 5. พระนครศรีอยุธยา 130 ล้านบาท 6.ระยอง 114 ล้านบาท 7. นครปฐม 108 ล้านบาท 8. ลำพูน 105 ล้านบาท 9. เชียงใหม่ 101 ล้านบาท และ 10. นนทบุรี 101 ล้านบาท

โฆษกกระทรวงการคลัง ได้เน้นย้ำว่า สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนวันแรก ( 23 กันยายน 2562) และยังไม่ได้เริ่มใช้จ่าย ขอให้เริ่มใช้จ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย เพื่อรักษาสิทธิ์ และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้ว ขอให้รีบติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเริ่มต้นการใช้จ่ายภายใน 14 วัน