ภาพแห่งภาพความประทับใจ’มนัญญา’สวมฮิญาบประชุมครม.-ส.ส.ภูมิใจไทย-เยี่ยมชาวปากพะยูน

674

7 รัฐมนตรี-ส.ส.ภูมิใจไทย ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงรายงานผลการดำเนินการ 98 โครงการ งบประมาณ 2.2 หมื่นล้าน เพื่อปากท้องประชาชน ประกาศเป้าหมายเมืองท่องเที่ยว ตั้งเป้าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวเยือนภาคใต้อีก 5 แสนคนต่อปี ประทับใจ ‘มนัญญา’ รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ คลุมฮิญาบประชุมครม.
.
พรรคภูมิใจไทย ได้จัดการประชุม “ภูมิใจไทย สัญจร” ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดพัทลุง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้นำในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ 14 จังหวัด เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกพรรค เข้าร่วมการประชุม

มีการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งพรรคภูมิใจไทย ได้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาขึ้นมาพิจารณา โดยรัฐมนตรีทั้ง 7 คนของพรรคภูมิใจไทย ได้รายงานความคืบหน้าในการทำงาน ตามยุทธศาสตร์
.
ทั้งนี้ รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการผลักดันโครงการสำคัญต่าง ๆ เข้าสู่พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 98 โครงการ/แผนงาน งบประมาณรวม 22,435,581,312 ล้านบาท โดยมีโครงการที่โดดเด่นดังนี้ แผนงานนำกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงสขลานครินทร์ ,โครงการยกระดับอสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ,โครงการสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานพยาบาล ,ปรับปรุง และขยายช่องจราจร ถนนเส้นทางหลักภาคใต้ จากปาดังเบซาร์ถึง กทม.ช่วง พัทลุง – อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระยะทาง 15 กม. , โครงการสร้างสะพานข้ามไป อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ระยะทางประมาณ 1 กม. ,โครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ช่วง อ.กระแสสินธ์ จ.สงขลา ถึง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ระยะทาง 6 กม. ,โครงการก่อสร้างเส้นทางริมทะเลสาบลำปำ (อ.เขาชัยสน – อ.เมือง – อ.ควนขนุน) ,โครงการก่อสร้างถนนสาย สตูล – พัทลุง , โครงการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์และลูกเสือจิตอาสา พัฒนาศูนย์ กศน. ให้เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน และพัฒนาการจัดการศึกษา กศน. ออนไลน์ เป็นต้น


.
จะเห็นได้ว่า โครงการที่รัฐมนตรีของพรรคช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นในการทำงานจากงบประมาณปี 2562 ที่รัฐมนตรีของพรรคทำงานมาเป็นระยะเวลา เข้าสู่เดือนที่ 3 และร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณในปี 2563 กำลังเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา และงบประมาณปี 2564 ที่จะกลับไปจัดทำโครงการต่างๆ นั้น ล้วนสอดคล้องนโยบาย ลดอำนาจรัฐ เพื่อปากท้องประชาชน และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ของพรรคภูมิใจไทย


.
**ทั้งนี้นายพิพัฒน์ ได้แสดงความเห็นว่า จุดเด่นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ของพรรคภูมิใจไทย ที่ดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชน เป็นการนำการท่องเที่ยว มาแก้ปัญหาปากท้องประชาชน เราพบว่ามียอดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือนในภาคใต้ คิดเป็น 1 ใน 3 ดังนั้น การใช้งบประมาณ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ ของพรรคภูมิใจไทย นับว่าเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพราะจะทำให้เป็นการสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว เข้ามาสู่ภาคใต้ 14 จังหวัดเพิ่มขึ้น ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2563 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภาคใต้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 แสนคน รวมเป็น 1.5 ล้านคน ซึ่งจะทำให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก ส่งผลโดยตรงต่อการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ในที่ประชุม นายอนุทิน ได้แสดงความชื่นชมน.ส.มนัญญา ที่กล้าต่อสู้เพื่อแบนสารพิษ 3 ชนิด